top of page

 

Stjernetegn og Stentyper 

 

STJERNETEGN OG STENER

Utdrag fra Gudrun G. Bergmann

Forskjellige spesialister har gitt hvert tegn i dyrekretsen sin bestemte farge og energistein eller krystall. Listene er forskjellige satt opp, og de er ikke alle like. Jeg har valgt å skrive kort om hvert enkelt stjernetegn i dyrekretsen og peke på steiner som blir forbundet med det enkelte stjernetegn i dyrekretsen og peke på steiner som blir forbundet med det enkelte tegn og fortelle hvordan den kan hjelpe personlighetsutviklingen. Vi er alle født inn i et bestemt stjernetegn, som blir bestemt av i hvilket tegn solen stod da vi ble født. Utenom solen er det minst ni andre planeter som har avgjørende påvirkning på personligheten, og de kan være i de forskjellige stjernetegn. Det er derfor godt å bli bevisst de påvirkningene disse planetene har og vite i hvilke stjernetegn de står i for å oppnå best resultat i selvutviklingen. 

Hvert stjernetegn tar med seg enten iniativ, stabil eller skiftende energi. Stjernetegn deles i fire klasser som er

Ildtegn, Jordtegn, Lufttegn og Vanntegn. 

ILTEGN

Væren, løven og skytten 

JORDTEGN

Tyren, jomfruen og steinbukken 

LUFTTEGN

Tvillingene, vekten og vannmannen 

VANNTEGN

Krepsen, skorpionen og fiskene 

VÆREN 21 mars - 19 april

farge: rød,rødtoner.

planet: Mars.

steiner: Rubin,Karneol,Granat,Ildopal,Jaspis

Væren er alltid kraftig, full av følelser og tenker hurtig. Han er selvstendig, frimodig, troverdig, ivrig, energisk og oppfarende. Han vil gjerne bli banebryter i det som han arbeider med, men har ikke alltid utholdenhet eller tålmodighet til å bli ferdige med tingene, særlig hvis de tar for lang tid. Ofte er han også for hurtig og iverksetter ting hals over hodet. På grunn av sin brå oppførsel blir væren lett sint, men det varer ikke lenge. Væren er et initiativtrikt ildtegn og hans energi er utadvent.

Stentyper

*Karneol       Hjelper væren å temme sin virksomhetskraft og oppnå resultater.

*Jaspis         Gir væren den utholdenhet som behøves for å bli ferdig med oppgavene.

*Hematitt    Jordbinder og former værens kreative kraft.

*Rhodonitt   Temmer værens følelser som ofte kan være egoistiske og hjelper han med å uttrykke dem.

*Aventurin    Virker beroligende på den oppfarende væren, reduserer hans hurtighet og gir beskyttelse.

TVILLINGENE 21 mai - 21 juni

farge: gul,gulorange,grønn.

planet: Merkur.

steiner: Citrin,Tigerøye;Rav,Peridot,Heliodor

Tvillingene er allsidige, sosiale, snakksalige og livlige. De er muntre og kan av og til bli ertende, men er alltid optimistiske. Tvillingenes allsidighet fører til at de kjeder seg over rutinearbeid, og de har det med å gå fra en ting til noe annet raskt eller ha for mange jern i ilden på en gang . De elsker nyheter og trenger stimulerende kameratskap for å trives. Av og til kan det føre til rastløshet og ansvarsløshet, og tvillingene kan være nokså overflatiske når de kommuniserer med andre. Tvillingene er et lufttegn med skiftende og utadvent energi.

Stentyper 

*Hematitt       Jordbinder tvillingenes forestillingsenergi 0g hjelper dem med å iverksette denne energien.

*Unakitt         Styrker tvillingenes følelseskommunikasjon med andre og beskytter dem.

*Fluoritt         (gul) - Styrker tvillingenes hukommelse og konsentrasjon.

*Turkis            Styrker tvillingenes taleevner.

*Citrin            Mildner tvillingenes følelser og lokker fram varme i deres væremåte. 

KREPSEN 22 juni - 22 juli

farge: hvit,grønn.

planet: Måne.

steiner: Månestein,Perle,Melkeopal,Jade,Smaragd.Chrysopras

Krepsen er følsom, følelserik, beskjeden, omtenksom og praktisk. Han er hjemmekjær og trenger mye hygge fra familie og miljø for å ha det godt. Han har stor trang til å beskytte alt og alle omkring seg. Barn trekkes lett til krepsen, men han er også stor dyrevenn og miljøvenn. På grunn av sin beskjedenhet kan krepsen lett være blyg, uberegnelig og selvmedlidende og glemmer ofte å uttrykke sine følelser til dem han elsker. Han mener at alle skal se dem. Krepsen er et iniativrikt vanntegn og hans energi er introvent.

Stentyper 

*Månestein        Styrker krepsens forbindelse med underbevisstheten og egne følelser.

*Peridot            Reduserer undervurdering av seg selv, og hjelper krepsen til at følelsene ikke skal sitte fast i magesenteret.

*Rutilkvarts      Gjør krepsen mer stabil i handlinger og gir han beskyttelse.

*Aventurin        Reduserer stress hos krepsen.

*Rosenkvarts    Hjelper krepsen til å uttrykke sine følelser.

LØVEN 23 juli - 22 august

farge: hvit,gul,gull,rødlig.

planet: Sol.

steiner: Bergkrystall,Diamant,Chrysoberyll,Madeira citrin,Imperial topas

Løven er selvstendig, levende, energifull og myndig. Han er også åpen, ærlig, trygg, gavmild og storsinnet. Løven er en storartet idealist, og er på grunn av sin storartethet ofte misforstått av sine medmennesker. Han trenger å være midtpunktet for all oppmerksomhet og befinner seg godt i rampelyset. Løven har ofte fasttømrede meninger og liker godt å lede, på samme tid som han vil være i et kreativt miljø. Løven kan ofte bli maktsyk, egoistisk og krevende, men han liker å være lat innimellom når han arbeider på store prosjekter. Løven er et stabilt ildtegn og energien er ekstrovert.

Stentyper

*Bergkrystall     Styrker løvens selvtillit, hjelper han til å komme i rampelyset og beskytter han.

*Malakitt          Hjelper løven med å iverksette sine oppgaver.

*Krysokolla      Mildner løvens følelser hvis han føler seg såret eller er for opptatt av seg selv.

*Granat           Temmer løvens sexenergi og forbinder den med hjertets kjærlighet.

*Sodalitt        Virker beroligende på løvens kraftfulle energi.

JOMFRUEN     23 august - 22 september

farge: gul,grønn.

planet: Merkur.

steiner: gul Safir,gul Diamant,Tigerøe,flerfarget Jaspis

Jomfruen er nøyaktig, samvittighetsfull, arbeidsom, kritisk og hjelpsom. Hun vil ha alle ting på rekke og rad og blir ofte sittende fast i sin egen organisering. Jomfruen vil oppnå resultat i det hun driver med, og har gode forretningsegenskaper. Hun er dyktig og har praktisk sans, men kan av og til bli for pedantisk og masete. Jomfruens kritikk blir ofte mest vendt mot henne selv og stammer ofte fra perfeksjonisme. Jomfruen er stadig opptatt av å arbeide med nye oppgaver, men er likevel ofte redd for forandringer og nye omstendigheter. Hun er konservativ i klesveien og kan være en stor samler. Jomfruen er et skiftende jordtegn og energien er introvert.

Stentyper

*Malakitt          Oppfordrer jomfruen til forandringer og beskytter henne samtidig.

*Citrin               Reduserer jomfruens konservatisme og styrker hennes selvtilit.

*Aventurin        Er beroligende og reduserer bekymringer og angst hos jomfruen.

*Rosenkvarts    Hjelper jomfruen til å uttrykke sine følelser og reduserer selvkritikk.

*Lapis lasuli     Bedrer jomfruens evne til kommunikasjon.

VEKTEN 23 september - 22 oktober

farge:   blå,rød.

planet: Venus.

steiner: Akvamarin,blå Topas,Indigolitt,Kunzitt,Jaspis,korall

Vekten er sosial, kunstnerisk, vennlig og glad i å diskutere. Han søker stadig balanse og er derfor flink til å forhandle og skape enighet. Vekten har stor rettferdighetsfølelse, og vil først ta avgjørelse etter at han har sett på alle sider av saken. Han er full av ideer og kreativitet og er en stor optimist. På grunn av at vekten stadig søker balanse, kan han bli ubestemt og vaklende når han skal ta en beslutning. SIden han ofte ser etter andres hensikter, kan han også virke påvirkende på andre. Vekten er et iniativrikt lufttegn, og energien er ekstrovert.

Stentyper

*Månestein      Styrker vekten til å oppnå et mål.

*Lapis lasuli    Styrker vektens rettferdighetssans.

*Lepidolitt      Kombinerer de spirituelle og de materielle feltene i vektens liv og balanserer hans energi.

*Fluoritt         (gul-blå) - Styrker vektens realisme og gir hans tankemessige energi jordforbindelse.

*Rosenkvarts  Styrker vektens følelsesforbindelse med andre, hjelper han med å uttrykke sine følelser og gir beskyttelse

SKORPIONEN   23 oktober-21 november

farge: svart,rød.

planet: Pluto.

Steiner: Hematitt,Sardonyx,Spinell,Opal,Rubelitt,Korall

Skorpionen er følsom, følelserik, hemmelighetsfull og utholdende. Som ofhan gode psykiske egenskaper og kan lett gjennomskue mennesker. Skorpionen er dirigerende og søkende og vil komme til bunns i alle ting. Han søker dype følelsemessige forbindelser med andre mennesker, har få venner, men er trofast overfor den som blir hans venn. Skorpionen er forsiktig og stø og kan lett bli en enstøing. Han trenger å være alene av og til for å kunne fornye energien sin. På grunn av sin følsomhet hender det at skorpionen forsterker tingene, men samtidig kan han glemme å uttrykke følelsene. Da lader han dem opp i sitt indre og eksploderer, ofte på verst tenkelige tidspunkt. Han overdriver ofte og glemmer sent det som blir gjort mot han. Skorpionen er et stabilt vanntegn og energien er introvent.

Stentyper

*Rhodokrositt                          Forbinder skorpionens lidelser med hjertets kjærlighetsfulle følelser

*Krysokolla                             Drar fram skorpionens skjulte følelser og hjelper han til å uttrykke dem.

*Labradoritt                           Styrker skorpionens utholdenhet og overnaturlige følsomhet og gir han beskyttelse.

*Malakitt eller grønn jade     Virker fornyende og beroligende på skorpionens energi.

SKYTTEN    22 november - 21 desember

farge: blå.

planet: Jupiter.

steiner: Lapis,Sodalitt,Tanzanitt,Safir,Zirkon,Kalsedon

Skytten er allsidig, energifylt, selvstendig og åpen. Han er frittenkende, positiv og frisk i sitt vesen. Skytten elsker eventyr og er i sitt hjerte en reisende som alltid vil være høyt og lavt. Han liker ikke faste vaner og må leve et liv med hyppige forandringer. På grunn av sin alsidighet er skytten ofte rastløs og forhurtig når han skal gjennomføre noe. Han har tendens til åløpe fra en ting til den andre, og virker derfor ofte ansvarsløs. Skytten er et skiftende ildtegn og energien er ekstrovert.

Stentyper

*Hematitt      Virker jordbindende på skyttensekstatiske egenskaper.

*Ametyst       Styrker skyttens overnaturlige følsomhet og beskytter han.

*Sodalitt       Styrker skyttens troverdighet og kunnskapssøken.

*Citrin           Virker beroligende på skytten og fornyer og supplerer hans energi.

*Rhodonitt    Hjelper skytten til å uttrykke sine følelser og reduserer stress

STEINBUKKEN   22 desember - 19 januar

farge: grønn,svart.

planet: Saturn.

steiner: Malakitt,Onyx,Turmalin,Moseagat,Tzavoritt

Steinbukken er ansvarsful, organisert, seriøs og myndig. Han er ærgjerrig og dyktig og oppnår sitt mål selv om det kan ta litt tid. Han er konservativ når det gjelder gamle skikker og vil vise omsorg i alt han gjør. Steinbukken er et stort familiemenneske og vil ta ansvaret for alt omkring seg. Han har god ordensans og trang til å ha alt på rekke og rad. På grunn av sin konservatisme er steinbukken ofte vrang og stiv og kan bli følelsemessig lukket. Denne stivheten kan også komme fram ved at kroppen, særlig halsen, blir stiv. Steinbukken er et iniativrikt jordtegn og energien er introvent.

Stentyper

*Rosenkvarts      Hjelper steinbukken ved å åpne hjertesenteret og uttrykke sine følelser.

*Onyx                 Styrker steinbukkens fleksibilitet

*Krysokolla        Styrker overbærenhet og kjærlighet ovenfor seg selv og bedrer steinbukkens evne til å uttrykke.

*Tigerøye          Reduserer steinbukkens trass og stivhet og beskytter han.

*Rav                  Virker beroligende og healende på steinbukken.

VANNMANNEN    20 januar - 18 februar

farge: blå/grønn.

planet: Uranus.

steiner: Akvamarin, Turkis,Falkøye,Labradoritt,Amazonitt

Vannmannen er oppmerksom, har et vidt utsyn, er sosial og selvstendig. Han går sine egne veier og prøver gjerne å se tingene i sin helhet. Han er ofte sær og virker fjern. Vannmannen har en tendens til å se på tingene fra en vitenskapelig synspunkt og tenke på helheten, og kan ofte glemmeseg selv. Til tross for at vannmannen er en revolusjonær, har han/hun klare og sterke meninger, og kan bli sta. Han kan bli følelsemessig kald og ikke bry seg om andre mennesker, og kan virke sær. Han trives best i sosialt levende omgivelser og i skapende situasjoner. Vannmannen er et stabilt lufttegn og energien er ekstrovent.

Stentyper

*Ametyst          Styrker vannmannens forståelse for å arbeide for helheten.

*Falkeøye         Styrker vannmannens energi og utholdenhet og beskytter han.

*Rhodokrositt   Hjelper vannmannen å komme i kontakt med egne følelser, og å utrykke dem.

*Turkis              Styrker vannmannens evne til å uttrykke seg.

*Azuritt            Er beroligende og styrker vannmannens muligheter til å tilpasse seg.

FISKENE  19 februar - 20 mars

farge: fiolett,blå,opalfarger.

planet. Neptun.

steiner: Ametyst,blå Safir,Opal,Månestein,Kunzitt.

Fiskene er følsomme, sensitive og kunstneriske og har sterk fantasi. De er allsidige og søkende med et stort vidsyn. De er åpne for de fleste ting, noe som ofte fører til at de blir for forståelsefulle og tar inn over seg andres problemer. Fiskene har sterk intuisjon og er drømmende. De er ofte store idealister og interesser seg for all slags hjelpevirksomhet og vil alle vel. Fiskene er et skiftende vanntegn og energien er introvent.

Stentyper

*Sugulitt          Styrker fiskenes overnaturlige følsomhet og intuisjon.

*Obsidian        Virker jordbindende på fisken, og beskytter og hindrer at deres godhjertighet blir misbrukt.

*Rutilkvarts    Hjelper fiskene til å sette seg mål og iverksette dem.

*Amasonitt     Styrker fiskenes selvtillit og bedrer deres evne til å uttrykke seg.

*Rhodonitt     Forbinder fiskene med egne følelser og hjelper dem å arbeide med dem.

KRYSTALLBUTIKKEN

 Nettbutikk, Krystallhealing, Spirituelle Krystaller og Steiner

bottom of page