top of page

 

CHAKRA - SYSTEMET

 

Kroppens energetiske system ( Livshjulsystemet )

Chakra - det menneskelige livshjul. Menneskets energisystem, også kalt chakra, danner forbindelsen mellom ånden, sjelen og den fysiske kroppen. Er energien, chakraene, balanse, er vi friske, men på grunn av stress og annen påvirkning, oppstår det dårligere energiflyt som kan skape ubalanse, blokkeringer, i chakraene.  

 

CHAKRA

Chakra er et begrep som refererer til hjullignende virvler som, ifølge tradisjonell indisk medisin, skal ligge i kroppen på et eterisk plan.Det er mest vanlig å forholde seg til sju større chakraer eller energisentre. Tilhengere av hinduisme og moderne New Age-tradisjoner mener at chakraene påvirker kroppen både fysisk og psykisk. Det finnes et stort utvalg av litteratur om historien og filosofien rundt chakra. Mye av den opprinnelige informasjonen om chakra kommer fra den hinduistiske teksten Upanishad, som ble notert ned for første gang mellom 1200-900 f.kr. Chakra-begrepet blir mer og mer brukt i vesten på grunn av New Age-bevegelsen. En rekke alternative behandlingsmetoder tar utgangspunkt i chakraene, bla. Krystallhealing og Krystallsengbehandling. 

Chakra, er et sanskrit ord som betyr ”livshjul”. Dette er eldgammel viten, som kommer fra India og er ca. 5000 år gammel. Ifølge denne lærdommen har kroppen hundretalls små og store energisentre. De sju største refereres til som chakraer, og fremstilles gjerne som en type energivirvler eller lotuser. Gjennom disse blir vi mottagelig for kosmiske energier.

Chakrasystemet er nært forbundet med den menneskelige aura, de eteriske fargene som folk hele tiden omgir seg med. Mennesker som er i stand til å se aurafargene har ofte observert hvordan fargene forandrer seg etter hvert som folk skifter sinnsstemning. Er man forelsket, strømmer det gjerne grønn energi fra hjertet, sitter man og tenker, kan det bre seg blå farge rundt hals- og hakeområdet.

Det er i hovedsak syv slike chakraer, eller energihjul, og de er plassert langs ryggraden og på hodet. Fysisk, mental og følelsesmessig energi er konsentrert i disse punktene.I Vesten har de fleste mennesker forankret sin bevissthet i de tre nederste chakraene. Kunstnere og mystikere har ofte overvekt av høyere bevissthet, de øverste chakraene. God balanse i chakraene er et godt utgangspunkt for velvære og bedre helse, mens blokkeringer kan medføre ubalanse fysisk, emosjonelt og mentalt. Mange alternative behandlere og healere utfører såkalt chakrabalansering, som gjøres gjennom energitilføring og energijustering. 

Moderne Krystallsengbehandling er behandlingsform som har kommet de siste tiår og har sitt opphav i Brasil, spiritismens og krystallenes hjemland. Denne behandlingen går dypt og virker fysisk, psykisk, emosjonelt og åndelig, helt ned på cellenivå. Den både renser, ballanser og tilfører energi. 

Rot Chakraet: (Rød)

Rotchakraet sitter nederst i ryggsøylen. Dette chakraet representerer trygghet og rotfestethet. Det står også for hjem, familie, fysisk trygghet, materiell trygghet/penger, og soliditet. På Sanskrit heter dette chakraet Muladhara, som simpelthen betyr rot eller fundament. Farger assosiert med rotchakraet er rødt og brunt. Mantraet for hjertechakraet er Ham. 


Nøkkelord : Fysisk vitalitet og overlevelse. Dette chakraet sitter nederst på halebenet. Den er koblet til immunforsvaret og det genetiske. Relasjon til luktesansen, seksualitet og kreativitet. 


Steiner/krystaller: Rød jaspis, svart onyx, rubin, hematitt, røykkvarts, rød granat, svart obsidian, crimson cuprite, Turmalin

Hara Chakraet: (Oransje)

Solar plexus-chakraet sitter litt ovenfor navlen, midt på torsoen. Dette chakraet kalles også «kriger-chakraet», og det er sentrum for selvhevdelse, selvtillit, styrke og makt. På Sanskrit heter dette chakraet Manipura. Navnet betyr løst oversatt «juvelenes by», eller «sentrum for rikdom/verdier». Farger assosiert med solar plexus-chakraet er gult og gull.Mantraet for solar plexus-chakraet er Ram.


Nøkkelord : Kreativitet, vitalitet, seksuell energi. Dette chakraet ligger fire fingerbredder under navlen. Relasjon til smaksansen, nyrer, blærer og forplantningsorganer. 


Steiner/krystaller: Ildopal, karneol, orange kalsitt, solsten, brasilianitt, Orange Aventurin/Agat

Solar Plexus Chakraet: (Gult)

Solar plexus-chakraet sitter litt ovenfor navlen, midt på torsoen. Dette chakraet kalles også «kriger-chakraet», og det er sentrum for selvhevdelse, selvtillit, styrke og makt. På Sanskrit heter dette chakraet Manipura. Navnet betyr løst oversatt «juvelenes by», eller «sentrum for rikdom/verdier». Farger assosiert med solar plexus-chakraet er gult og gull. Mantraet for solar plexus-chakraet er Ram. 


Nøkkelord : Selvfølelse, emosjonell sensitivitet, analytisk logisk tenking, personlig makt. Den sitter midt i magen, ca. syv fingerbredder ovenfor navlen. Relasjon til synssansen, bukspyttkjertelen, fordøyelsen, lever og nervesystem. 


Steiner/krystaller: Gylden labradoritt, citrin, solsten , helidor, brasilianitt, Gul Aventurin

Hjerte Chakraet: (Grønt)

Hjerte-chakraet sitter midt i brystet. Dette chakraet representerer kjærlighet, omsorg, vennlighet, vennskap, relasjoner mellom mennesker og inkludering. På Sanskrit heter dette chakraet Anahata. Dette ordet betyr ikke-såret; hjertechakraet representerer den delen av oss som våger å ha varme følelser for andre.Farger assosiert med hjertechakraet er alle nyanser av grønt. Fordi roser og rosenkvarts også er assosiert med hjertechakraet, kan også elementer av rosa trekkes inn. Mantraet for hjertechakraet er Yum.


Nøkkelord : Universell ubetinget kjærlighet, empati medfølelse. Ligger rett ovenfor hjertet. Relasjon til blodet, hjertekretsløp, lunger, armer og bryst. 


Steiner/krystaller: Gaia Stone, smaragd, peridot, grønn aventurin, diopsid, prehnitt, Rosenkvarts

Hals Chakraet: (Blått)

Halschakraet sitter nederst i halsen. Dette chakraet representerer kommunikasjon, det å snakke, det å lytte til andre og å uttrykke sin egen sannhet. Chakraet er også assosiert med kreative uttrykksformer og kunst. På Sanskrit heter dette chakraet Vishuddha.

Farger assosiert med halschakraet er lyseblått, himmelblått, klarblått og turkis. Mantraet for halschakraet er Hum.


Nøkkelord : Kommunikasjon, kreativ utrykksform. Sitter på halsen ved skjoldbruskkjertelen. Relasjon til hørsel, stemmeorganer, luftveier og spiserør. 


Steiner/krystaller: Blondeagat, dumortieritt, blå kyanitt, blå kalsitt, blå apatitt, blå kvarts

Tredje Øye Chakraet: (Indigo)

Tredje øye-chakraet sitter i hodet, midt mellom øyenbrynene. Dette chakraet representerer innsikt, framsyn, synskhet, visjoner og intelligens. På Sanskrit heter dette chakraet Ajna. Ordet betyr «innsikt» eller «hinsides visdom».Farger assosiert med det tredje øye-chakraet er mørkeblått, indigo, mørk fiolett og lilla.Mantraet for det tredje øye-chakraet er Sham.


Steiner/krystaller: Ametyst, Lapis Lazuli

Krone Chakraet: (Lilla)

Kronchakraet er det øverste chakraet. Det sitter på toppen av hodet. Symbolet for dette chakraet er tusenbladers-lotusen, og denne blomsten symboliserer hvordan kronchakraet gradvis åpnes opp etter hvert som vi får innsikt. Sanskrit-navnet på kronchakraet er Sahasrara som bokstavelig talt betyr tusen blader. Kronchakraet representerer kontakten med universet, det guddommelige, det helligste og det beste i oss selv. Mantraet for kronchakraet er det universelle mantraet Ohm. Denne lyden sies å representere lyden til universet. Farger som representerer kronchakraet er lilla, rosa, hvitt og klart.


Nøkkelord : Summen av tilværelsen, spirituell perfeksjon. Ligger på toppen av hodet over issen. Dens funksjon er å være et forbindelseledd mellom vår høyeste bevissthet og oss selv. 


Steiner/krystaller: Hvit azeztulite, ametyst, skolesitt, stilbitt, selenitt, klar kvarts

 

Chakraøvelser

• Denne meditasjonsøvelsen er fin for å balansere chakraene (rebalansere energien)

• Øvelsen er basert på fargene til chakrapunktene. Det kan være enklere å huske fargene hvis du tar frem de samme fargene i form av fargestifter eller tusjpenner.

• Det er også en god idè å lese øvelsen inn på bånd, så kan du i fred og ro lytte til båndet mens du gjør øvelsen.

• Synes du det er vanskelig å visualisere (se for deg noe), kan du prøve å gjøre det med en sodalitt eller en ametyst i hånden. 

Legg deg i en behagelig stilling. Når du er avslappet, starter du med å visualisere .

Visualisere rotchakraet med fargen rød

Se for deg skarlagenrødt (som er den riktige nyansen), og forestill deg at du puster inn denne fargen gjennom fotsålene, og at den beveger seg opp gjennom kroppen. Forestill deg at fargen går inn i knærne, armene, brystet og opp i hodet. Hold pusten noen sekunder og pust deretter langsomt ut. Du puster da ut den røde fargen.

Så visualiserer du fargen oransje 

Tenk på en appelsin, så har du den rette nyansen. Nok en gang visualiserer du at du puster inn fargen gjennom føttene, og ser for deg at den skyller gjennom kroppen, inn i nederste del av ryggen, magen, brystet og opp i hodet. Etter få sekunder puster du fargen langsomt ut. 

Neste gang visualiserer du fargen gul

Forestill deg en lysende gulfarge, som skallet på en sitron. Pust inn gjennom fotsålene, og se for deg at fargen strømmer gjennom kroppen. Hold pusten noen sekunder og pust ut.

Deretter visualiserer du fargen grønn (som gresset)

Tenk deg at du puster fargen inn gjennom et punkt rett over magen (solar plexus området). Pust fargen inn i magen, og se for deg at den går langsomt utover i begge retninger, opp i brystet, hodet og ned i beina. Det kan hende du har behov for å øve deg noen ganger på dette. Så puster du langsomt ut den grønne fargen.

Denne gangen puster du inn fargen blå

Forestill deg at fargen strømmer ned ovenfra, at den går inn i hodet og nedover i kroppen. Du kjenner at den sprer seg utover i armene, hendene, fingrene og ned gjennom beina. Så puster du ut den blå fargen.

Deretter ser du for deg fargen indigo

Forestill deg en blåsort sky om kvelden. Føl at den går inn i hodet ovenfra, og at den skyller gjennom hele deg. Pust ut.

Til slutt visualiserer du fargen fiolett

Igjen forestiller du deg at fargen går inn gjennom issen og strømmer ned gjennom brystet og beina. Hold pusten noen sekunder, og pust ut den fiolette fargen.

Ligg i ro noen minutter og kjenn den effekten som fargene har hatt på deg. Så puster du inn, og visualiserer en klar stråle med hvitt (eventuelt hvitt lys), som går inn gjennom kronechakraet. Den strømmer ned gjennom midten av kroppen, og ut gjennom føttene. Dette hvite lyset gjør at du blir jordet igjen.

NB: Det er ingen grunn til bekymring om ikke skulle greie å se for deg at fargene forsvinner ut av kroppen med utpusten. Det kan være at du trenger denne fargen til forskjellige områder i kroppen.

KRYSTALLBUTIKKEN

 Nettbutikk, Krystallhealing, Spirituelle Krystaller og Steiner

bottom of page