top of page

 

VIKTIGE STENTYPER 

Det er mange krystaller og velge i mellom i "stenriket", men det er noen som skiller seg ut spesielt og her har du de 20 viktigste krystallene. Under hver stentype vil du finne stenens karakter og og Energisenter hvor den virker. 

1. Ametyst (Tro, ånd, håp)

Ametyst (Amethyst) assosieres med meditasjon.

Ametysten skal hjelpe deg til å nå en dypere forståelse. Den er fin å bruke til drømmetydning og mindfullness, mot søvnproblemer og mareritt. Den skal også hjelpe mot avhengighet.Ametysten gir ro, rensing og forvandling, fremmer åndelig bevissthet og tilfredshet, egner seg utmerket til meditasjon, god ved søvnløshet, absorberer negativ energi. Ametysten har vært kjent og elsket siden oldtiden og grekerne knyttet den, p.g.a. sin fargelikhet med rødvin, til vinguden Dionysos. Senere i kristen tid er steinen, av kirken, knyttet til altervinen som symboliserer Jesu blod. Denne tradisjonen tro, mener man at ametysten beskytter den som bærer den mot alkoholens skadelige virkninger. Ametyst er lykkestein for februar. Ametysten hjelper oss til å forstå at det finnes noe som er over oss og at våre begrensninger er først og fremst i våre egne tanker. Ametysten har en rekke gode egenskaper, men hovedstyrken ligger i å styrke en åndelig følelse, og dermed styrke virksomheten til høyre hjernehalvdel, det tredje øye og hypofysen.

Chakra : 6 og 7 ( 3dje øye / pineal og krone )

2. Klar Kvarts / Bergkrystall

Kvarts/Bergkrystall (Quartz) Kvarts er en krystall for healing, og skal bidra til klarhet, fokus og bevissthet. Den bringer kroppen i balanse, regenererer celler og hjelper immunsystemet. Fin å bruke til en emosjonell detox. Bergkrystall (klar kvarts) fra gresk krystallos, ”is”. Dette regnes som ”mesterkrystallen”, den mest allsidige av alle krystaller, symbol på balanse og renhet. Bergkrystall finnes i fargene gylden gule, gul og rosa. Stammer fra India. Dens egenskap er først og fremst å fremme forståelse og sympati. Klarhet, innsikt og veiledning. Skaper kontakt med intuisjonen. Inneholder alle farger, og healer overalt. Egenskaper hos bergkrystallen er balanse og renhet, meditasjon, forsterker virkningen av andre krystaller, fremhever den "sjette" sans og renser auraen. Bergkrystall er egnet til programmering, samt balansere, fokusere, transformere og lede energi. Også fin ved meditasjon, indre reiser etc.

Chakra : 1 - 7 ( Påvirker alle chakra, særlig kronechakra. )

3. Røyk-kvarts

Røykkvarts (Smoky Quartz) symboliserer hverdagslivet. Røykkvartsen forankrer, beskytter og avgifter. Den fjerner stress og negativ energi, og er perfekt å bruke til en space clearing i hjemmet. Dessuten er den bra for magen, bena og musklene, og gir positive tanker.Påvirker rotchakra med jording i fysisk kropp, fysisk energi og klarhet. Røykvarts skal kunne hjelpe oss med å finne lys i livets mørke stunder, gir forsoning og bønnhørhet. Det menes at røykvarts er beviset på at lys og kjærlighet kan gjennomtrenge selv det tetteste mørke.

Chakra : 1 ( Rot )

4. Rosenkvarts

Rosenkvarts (Rose Quartz) representerer kjærlighet og forhold. Rosenkvartsen bringer harmoni og kjærlighet, og hjelper deg med selvfølelsen. I tillegg kan den være til hjelp ved vanskelige omstendigheter, som kjærlighetssorg. Rosenkvarts fremmer også tilgivelse.Rosenkvarts er kjærlighetsstenen som gir plass til de rolige og blide følelser som fred , tilgivelse og skapertrang. Stenen symboliserer kjærlighet uten grenser, hjelper mot dårlige stråler og vibrasjoner.

Chakra 4 ( Hjerte)

5. Blodstein

Blodstein (Bloodstone) forbindes med kroppen. Blodsteinen virker rensende på blodet, øker blodsirkulasjonen, stimulerer lymfedrenasjen og revitaliserer kroppen. Den fremmer mindfullness og virker beroligende. Blodsten (genererer energi, varme, fysisk styrke og sies å ha en forlengede virkning på det jordiske liv. Stenen kan brukes i ritualer vedr. rikdom, styrke, mot, energi framgang og økonomi. Den helper deg til å fokusere ditt hjertets krefter og gir deg mot til å søke etter ydmykhet og stillhet. Blodsten har i århundrede vært regnet for en hellig sten og fikk ifølge legenden sine røde flekker, da en romersk soldat stakk sit spyd i den korsfestede Jesus. Bloddråpene fra spydet ramte en grønn jaspis som lå under korset. Blodet gennemtrengte stenen og ga den evnen til å stanse blødninger. Blodsten symboliserer din åndelige streben, den symboliserer den kjærlighet du er villig til å ofre for din neste.Den vil hjelpe deg med din søken etter noe større og din streben etter å få kontakt med lyset.

Chakra : 1 og 4 ( Rot- og Hjerte )

6. Rød Jaspis

Rød jaspis (Red Jasper) knyttes til vitalitet, og utstråler energi og livlighet. Jaspis har en avgiftende effekt på blod og lever, samt øker fertiliteten. I tillegg stimulerer den fantasi og kreativitet, og hjelper deg å gå fra idé til handling. Rød jaspis er jordbindende, gir stabilitet og sikkerhet, og er en stor hjelp ved fysiske smerter. Utstrålingen øker legemets energistrøm. Den styrker arbeidskraften. Rød Jaspis er en av de mest fysisk healende stener, den gir ro, trygghet og stabilitet og fremmer mot og robusthet. Står for trygghet, varme og velbefinnende.

Chakra: 1 og 2 ( Rot og Hjerte )

7. Citrin

Citrin (Citrine) symboliserer karriere. Citrin hjelper deg å finne glede i alt du gjør og gjør det enklere å leve i nået. Den fremmer suksess i jobbsammenheng, styrker konsentrasjonen og motivasjonen. Den har en varmende effekt, og er bra mot depresjon, fobier og nerver.Citrin gir selvsikkerhet og sinnsro. Gir klar hjerne. Gir ro, overblikk, realitetssans og nyskapende og kreativ tankegang. Citrinen påvirker solar plexus. Dette er en såkalt solstein. Den tilfører glede, optimisme, frimodighet, livskraft og varme. Klarner tanker og gir oss indre styrke og hjelper kroppen å kvitte seg med psykiske og emosjonelle problemer. Denne steinen kan hjelpe deg til å sette deg i direkte forbindelse med ditt eget kraftsenter og viljessenter, og med det som er din spesielle evne eller gave i dette livet, og med kraften/viljen til å få brukt denne. Og dette er meget viktig for at man skal føle seg hel, at man får bevisstgjort og brukt det man har !

Chakra : 3 ( Solar Plexus )

8. Grønn Jade

Grønn Jade står for kjærlighet og forbindes med hjertechakraet. Jade fremmer avgiftning av nyrene og øker fruktbarheten. I tillegg fjerner den negative tanker og bidrar til indre ro. Jade symboliserer barmhjertighet, visdom og mot, rettferdighet og ydmykhet. Kineserne har brukt å utskjære jade, det er fortsatt en yndet skikk å markere alle viktige begivenheter livet gjennom med en Jade-amulett. Virker følelsesmessig balanserende og beroligende. Gir hell i kjærlighetsforhold. Holder negativitet borte.

Chakra: 2 og 4. ( Hara og Hjerte )

9. Grønn Aventurin

Grønn aventurin (Green Venturine) symboliserer suksess og velstand. Den tiltrekker suksess, hjelper deg å se muligheter, styrker selvtilliten og kreativiteten. Dessuten minsker den sinne og irritasjon. Gamle sagn forteller at Grønn Aventurin er en pengesten.Gamle sagn fortæller at Grønn Aventurin er en eventyr- og ønskesten. Gir hell i kjærlighet.

Chakra : 4 ( Hjerte )

10. Turkis

Turkis (Turquoise) knyttes til god helse og beskyttelse. Turkis er styrkende, og hjelper mot fysisk og psykisk utmattelse. Den er særlig bra for halsen, øynene og immunsystemet. I tillegg styrker den kreativitet og kommunikasjon. Veldig fin i healingbehandling p.g.a. dens store innhold av kobber. Turkis gir klarhet i kommunikasjon, ansporer til samhørighet med andre, fører til større selvbevissthet og ”sanne ansikter”.

Chakra : 5 og 6, (Hals og det tredje øye )

11. Selenitt

Selenitt (Selenite) symboliserer åndelighet og åpner for spirituell veiledning. Denne kraftige krystallen bringer klarhet og innsikt, og hjelper deg med avgjørelser. Den roer også ned humørsvingninger. Selenitten er en meget sterk healingsten!Man kunne driste seg til å kalle den en Mestersten eller en Spirituell leder-sten. Den har meget høy lysfrekvens og bringer lyset inn i materien. Den kalles derfor også Lysets budbringer. Den virker på alle plan, både fysisk, psykisk og åndelig og hjelper derfor på alle slags lidelser og problemer. Den er utmerket til både fjem-og nærhealing. Selenitten forsterker også energien til andre krystaller, og er som nevnt utmerket i arbeidet med å programmere andre steiner. Bare rett selenitten den mot den gjeldende steinen og visualiser hvilken energi (egenskap) du vil den skal forsterke og/eller fremheve.

Andre egenskaper

* Fin til å få kontakt med "spiritguides", engler og andre lysvesen.

* Innsikt i tidligere liv

* Tilgang til forgangen visdom

* Åpner tredje øye og kronechakra

* Tiltrekker kjærlighet og gjenoppretter harmoni

* Healing

Chakra : 1 - 7 ( Alle )

13. Fluoritt

Fluoritt fokuserer, presiserer og sender energi. Styrker psykiske evner. Brukes til å forstå, inspirere, igangsette og samle energi om noe spesielt. Påvirker tredje øye. Fluoritt er for struktur og klarhet, utvikler logisk tenkning, kontakt med indre visdom under problemløsning, komme videre, kreativitet. Åpner og mykner veien mot bruk av andre steiner. Fluoritt fra latin, fluor el. ”å strømme”. Fargevariasjoner i fiolett, grønn, gul, blå, rosa og purpur.

Fluoritt er en svært beskyttende og stabiliserende stein, nyttig for jording og for harmonisering av åndelig energi. Når du arbeider med de øvre chakraene, øker fluoritt intuitive evner, lenker menneskesinnet til universell bevissthet, og utvikler tilknytning til ånden. Fluoritt forankrer intuitiv innsikt på det fysiske planet, slik at mental og fysisk koordinasjon kommer i balanse. Fluoritt øker mentale evner, bistår i rask organisering og bearbeiding av informasjon, og kan bringe mental klarhet og stabilitet til ens ellers kaotisk situasjon. Fluoritt absorberer negative energier fra miljøet og er effektiv på Aura- og Chakra rensing. Fluoritt kan også skjerme brukeren fra psykisk manipulasjon. Fluoritt skal renses ofte.

Chakra 6 og 7. ( 3dje øye og krone )

14. Lapis Lazuli

Øker følsomheten, gir styrke, handlekraft og sunnhet.Gir åndelig innsikt og kraft. Løsner emosjoner. Påvirker halschakra og 3dje Øye. Lapis er en meget spirituell/åndelig stein som egner seg godt å bruke i ritualer. Plasser den på det tredje øye ved visualiseringer eller astralreiser, den gjør det lettere å få det til. Plasser den på toppen av hodet når du mediterer. Den er en fin beskyttelsesstein, spesielt for barn (slik blir den mye brukt bl.a. i India). Lapis symboliserer sannheten. Hjelper til med å balansere tanken og styrke dens kraft.I Egypt i oldtiden ble det arbeidet mye med forbindelse av de jordiske og de åndelige feltene, og denne steinen knyttes til pinealchakraet (det tredje øyet).

Den harmoniserer ditt hjerte og sinn i det den skaper sterkere bånd mellom dem.Lapis gir deg kraft til å leve ditt liv etter å gå mot dine drømmer uten frykt. Den kongeblå fargen stimulerer minnene om den uendelige kilden i ditt indre.

Dersom du mediterer med denne steinen vil du oppleve energien til den. Da kjenner du hvordan Halschakraet ditt åpner seg. Du kjenner at alle spenninger i halsen frigjøres og slippes. Du føler deg i en harmonisk samklang med hjertet og alle de andre chakraene. Du kjenner at forbindelsen mellom Hjertechakra og halschakra forløser din ubegrensede evne til å uttrykke deg fritt, rett fra hjertet. Du kan føle at den blå lysenergien fra denne steinen omslutter halsen din og gir deg en svært avslappende og frigjørende opplevelse.Lapis Lazuli (steinsliperens blå stein), fyrstenes stein, har vært symbolet på makt og rikdom siden tidenes morgen. Allerede for 7000 år siden ble lapis lazuli hentet fra Badakhshan i Afganistan til de store kulturene i India, Babylon og faraoenes Egypt.

Denne vakre dyp blå steinen med de isprengte gullglimtende stjernene, skulle symbolisere nattehimmelen med stjerner. Gullglimtene er små inneslutninger av pyritt.Lapis Lazuli ble betraktet som en hellig farge under renessansen, og ble malt i pulver og blandet i maling som ble brukt til Jomfru Marias Robe og andre historiske katedraler.

Chakra : 5. og 6. ( Hals og 3dje øye ) 

15. Labradorit 

Labradoritt er en sten med høy energi og gir god bakkekontakt. Den gir masse energi og krefter. Labradoritten er en transformasjonssten. Stimulerer og aktiverer intuitive evner. Labradoritten skaper kontakt med naturkreftene og den styrker overnaturlig bevissthet og evner, utholdenhet og konsentrasjon. Hjelper når vi har gått i stå og trenger å se tingene på en ny måte.Er du utslitt, sitter fast i gamle mønster og forhold, trenger du ny inspirasjon i livet ditt? Da kan løsningen for deg være en Labradoritt. Den gir beskyttelse og den hjelper mot angst. Labradoritten er en god drømmestein. Legg den gjerne under hodeputen din

Chakra: 4, 5 og 7. ( Hjerte, Hals og Krone ) 

16. Malakit 

Malakitt absorberer energi, trekker følelser til overflaten, og rydder og aktiverer chakraene. En ekstremt kraftig metafysisk stein, Malakitt kalles "stein av transformasjon" og brukes for dyp energirensing. Av denne grunn vil noen metafysikere anbefaler å bruke Malakitt i små doser. Malakitt forsterker energier av alle slag, både positive og negative. Det er sagt at Malakitt er en av de viktigste helbredende steiner, derfor hjelper Malakitt brukeren å erkjenne, trekke ut, og lade ut negativ energi, inkludert gamle emosjonelle mønstre, tidligere traumer og undertrykte følelser. Malakittens evne til å trekke ut negativ energi kan bistå i å oppdage energiblokker og -mønstre som kan være årsaken til fysisk sykdom. Bruk Malakitt på det tredje øye for å bedre de psykiske visjonene. Bruk Malakitt med Hjerte Chakra for å bringe balanse og troskap til relasjoner med andre mennesker.

Svært beskyttende som Malakitt er, absorberer den forurensning og gir skjold mot radioaktivitet. Legg en eller to stener av Malakitt i et barnerommet hvis de har en datamaskin eller TV. Plasser en nær datamaskin, eller andre elektriske artikler i hjemmet eller på kontoret.

Merk: Malakitt absorberer negativ energi lett, så det er viktig å "rengjøre" din Malakitt ofte!

Chakra : 4 ( Hjerte ) 

17. SODALIT

Hjelper deg med å komme igang. Sies å ha en styrkende effekt på de mentale evnene. Hjelper til med å bruke fornuft og logisk tankegang sammen med intuisjon. Styrker intuitive evner. Kan styrke gruppesamarbeid og inspirerer til ærlig kommunikasjon. Sodalitt kan redusere elektromagnetisk stråling og kan plasseres ved siden av PC´en. Fremmer spirituell vekst. Har en beroligende energi og virker balanserende på følesesmessige svingninger. Fremmer alturisme og idealisme. Sodalitt kan virke klargjørende når det gjelder å se underliggende uheldige mønstre som årsak til problemer og utfordringer, og gjøre det lettere å gi slipp på disse mønstrene.

Chakra: 5 ( Hals) 

18. TIGERØYE

Tigerøye kombinerer ånd og materie med energisenter 2 og 3 som sitt område, det vil si harachakraet og solar plexus.

Dette er en energirik stein som styrker vilje, selvtillit, beskyttelse, følsomhet og intuisjon. Reduserer usikkerhet, tvil, bekymringer, sjalusi, misunnelse, spisevegring og trassighet.

Tigerøyet forbinder solenergiens varme og lidenskaper gjennom den gule fargen sammen med den brune fargens jordbundne energi.Steinens navn henviser til dens energi som drar frem egenskapen til å se like klart og tydelig hvordan tingene er, som tigeren gjør.Tigerøye har mye kraft i seg, og de som bruker denne steinen kan forbinde seg med sin indre styrke og bruke den fornuftig. Tigerøyet styrker viljen og selvtilitten hos de som går med den på seg, og den gir god beskyttelse. Steinen har forbindelse med magesenteret som er det laveste følelsessenteret hvor man kjemper med følelser som mindreverdighet, usikkerhet, tvil, angst, bekymringer, trass, sjalusi, og misunnelse. Tigerøyet hjelper oss å overvinne disse følelsene og styrker selvtilliten. For de som er fulle av bekymringer, er det godt å ha tigerøye i lommen og ta den i hånden av og til.

Mange av de følelsene som vi oppfatter gjennom magesenteret kommer ofte frem som magesmerter. Hvem kjenner ikke mageknip når vi har bekymringer? I slike tilfeller er det utmerket å velge tigerøye som reisekamerat, eller legge steinen på magen til smerten forsvinner. Det er derfor den brukes til healingutleggelse ved andre og tredje energisenter.Sammen med steinen følger det mere maskulin energi, og den styrker følsomhet og intuisjon og kobler sammen det åndelige og det fysiske.

Chakra : 2 og 3 ( Hara og Solar plexus ) 

19. KARNEOL 

Karneol tilhører kvartsgruppen. Denne steinen antas å være en høyt utviklet steinart som styrker kroppens energiutstrømning, øker arbeidsgleden og hjelper oss å gjøre det vi drømmer om. Gir hjelp ut av selvundertrykkelse og evnen til å glede seg over seg selv. Den gir deg styrke og selvtillit. Den er sterkt orangefarvet og vil virke oppmuntrende på sinnet. Den gis oss balanse i parforhold og samarbeide og styrker livsmod og livsglede. Karneol er en sten for kreativitet, mot og styrke. Karneol kan brukes for å styrke fred og harmoni.

Noen Egenskaper ;

Motiverende, stimulerende, fordriver apati, økt fysisk energi og personlig kraft..Styrker hormonsystemet, harmoniserer underlivsområdet, skjenker optimisme og positive følelser. Karneolen kan brukes i ritualer som omfatter beskyttelse, energi, glede, fruktbarhet, mot, kreativitet og seksusalitet.

Den gir utholdenhet, entusiasme og glede over det som er. Den hjelper livslysten å blomstre og å komme til uttrykk gjennom kreativitet.

Chakra : 2 ( Hara ) 

20. PYRIT

Denne " Gullstenen " burde alle ha i lommen eller bære på seg for sin oppløftende Energi. Pyritten er en sterk stein som løser opp for psykiske og fysiske problemer, gir styrke og robusthet til å være deg selv og gi slipp på selvundertrykkelse . Pyritt beskytter, løser opp og gleder. Stimulerer både Rot, Hara og Solar Plexus..

Pyritt har en gnist og en gyllen, skinnende gullfarge som nesten blender deg. Den består av jernsulfid og forekommer i mange forskjellige sammensettinger. Det meste av Pyritt er fra Peru, Spania og Italia. Pyritt er en veldig beskyttende stein, skjermer brukeren fra negativ energi av alle slag. Bruk Pyritt for å blokkere energilekkasjer og reparere auriske tårer.

Hvis du arbeider med Solar Plexus Chakra, er Pyritt nyttig for de som har problemer med viljestyrke, angst og/eller engasjement. Brukt på Det Tredje Øye, styrker Pyritt mentale evner og bevissthet om høyere former for kunnskap.

Meditering med Pyritt kan hjelpe en til å overvinne sjenanse, og bringer en større følelse av selvsikkerhet, uten å bli en "bølle".

Pyritt er ofte brukt i velstandsritualer, på grunn av dens stimulerende energier av manifestasjon. Pyritt kan bidra til å gi en energisk forbindelse mellom Rot, Solar Plexus, og Det Tredje Øye chakraene, noe som bidrar til å bringe ideer fra høyere selvet, og forankre de til virkelighet.Pyritt fremmer også god fysisk helse og følelsesmessige velvære.Ha Pyritt i lommen for å beskytte deg mot både miljøforurensning og fysisk fare, og for å bringe en følelse av økt vitalitet i tider med hardt arbeid eller stress. Hvis du føler deg overarbeidet, og ikke ser noen rolig fremtid, så kan Pyritt være noe for deg!

Chakra : 1 Rot ( sekundært solar plexus + hara )

KRYSTALLBUTIKKEN

 Nettbutikk, Krystallhealing, Spirituelle Krystaller og Steiner

bottom of page