top of page

Crystal Light Bed eller Krystallseng lysbehandling ( kalles også Crystal Bath eller Crystal Light Bed Therapy), fremmer emosjonell, mental, fysisk og spirituell healing. 

Behandlingen åpner, balanserer og renser Chakra systemet ... en av kroppens primære energisystemer. I tillegg til chakra healing, balansering og lettere energiflyt, gjenoppretter denne terapien kroppens biofelt (også referert til som energifelt eller aura). Krystallsengen bruker ekstremt klare, polerte Vogel quartz krystaller, kuttet til en bestemt frekvens. Farget lys som matcher vibrasjonsfrekvensen til de syv chakrafargerene, utstråler lys og energi gjennom krystallene til hvert respektive chakra. De skinner på / av rytmisk for å rense, balansere og justere energiene dine.

Krystall Healing Historisk

Våre fysiske og åndelige legemer er laget av og er omgitt av energi. Vi lagrer og lager energi i oss og rundt oss, og noen energier skaper sykdom og lidelse. I tusenvis av år har vi brukt krystallkraft til å forsterke, helbrede og rydde energiene i kroppene våre. Det er over 60 referanser til bruken av krystaller i Bibelen og hundrevis mer i gammel åndelig tekst og i alle kulturer gjennom Jordens historie. Mange inkluderer også referanser til Faderen Gud og Moder Jord.

OM KRYSTALLSENG LYSBEHANDLING

Krystallseng Healing er et moderne Chromo Therapy-system (lys og fargebasert) med 7 ekstremt lys-sentive * Vogel kuttede kvarts krystaller. Ved hjelp av pulserende lys og fargefilter avgir disse kraftfulle kvartskrystallene en dedikert vibrasjon i et rytmisk mønster over kroppens energifelt og 7 Chakraer for å rense, balansere og justere chakraene. Krystallene er plassert cirka 45cm over personen som ligger fullt påkledd på en terapibenk. De terapeutiske effektene av Krystallseng Healing er resultater av vibrasjoner fra kvartskrystallene som resonerer som vannet gjør med våre celler og vev. Syke celler mottar denne helbredende vibrasjonen, og etter hvert vil gjentakelse av krystallbehandlingen spre seg til friske celler og organer.

* Dr. Marcel Vogel var i 27 år ansatt som forsker for IBM med et 100 talls patenter. Han er oppfinneren bak The Vogel Crystal, kvarts krystallen som er kuttet til en eksakt form for høyest mulig vibrasjon og frekvens, 51 grader, 51 minutter og 51 sekunder, samme vinkel som Giza pyramiden i Egypt. Det sitter 7 slike Vogel kuttede kvarts krystaller i Krystallsengen fra JOG for optimal energioverføring helt ned på cellenivå.

Alle de 7 kvartskrystallene er utvinnet fra en krystallmine som befinner seg på i en liten by som heter Garimbo de Ouro i Brasil, hvor gull og edelstener, kvartskrystaller og ametyst ligger under overflaten i det meste av dette området, noe som resulterer i en dyp energi som kommer fra landområdet. Krystallene som utvinnes til krystallsengen er "født omringet av vann, dypt under jorden." Hver av de syv krystallene kommer fra en og samme krystallblokk og er polert og kuttet til høye standarder for klarthet og kvalitet.

Hvor ofte og lenge kan jeg ta en behandling med krystallseng ?

Antall krystallseng behandlinger som anbefales, avhenger helt av persones generelle helsetilstand og ønske om å ta denne energibehandlingen.

Hvis personen er svært syk, kan antall behandlinger være opp til to - tre pr uke til deres helsetilstand bedres, og deretter redusere antall behandlinger til ukentlig og månedlig.

Hvis en person ønsker Krystallseng behandling av en spirituell årsak, er en eller to behandlinger ukentlig tilstrekkelig. Enkelte kan foretrekke å komme når de føler behovet, og andre kommer en gang i måneden for å forebyggede å vedlikeholde energibalansen i Hjerte, Kropp og Sinn.

Hver behandling bør ikke ikke overskride 60 min. pr. behandling og inntil 90 min. daglig. Denne behandlingsformen erstatter ingen medisinsk behandling. Går du på medikamenter og jevnlig konsulterer lege skal du fortsette med det selv om du tar krystallseng behandling.

Hvem kan ta en krystallsengbehandling ?

Krystallseng behandling er for alle. Unntaket er gravide eller brukere av pacemakere. Barn under 12 år bør ta korte behandlinger inntil 20 min. Enten du er ute etter indre balanse og fred, en følelse av generell god helse og oppstemthet, eller du bare ønsker å prøve en ny alternativ behandlingsform innen Energi Healing. Noen mennesker tar behandlinger for å lindre graden av bekymringer eller få hjelp til å redusere en fysisk, psykisk eller emosjonell lidelse. Uansett grunn er mennesker i alle aldre og nivåer av helse er invitert til å prøve krystallsengbehandling. 

Hvordan fungerer krystallsengbehandling i praksis ?

Personen hviler med ansiktet opp og øynene tildekket mens han/hun bader i energi. Dempet musikk blir spilt under behandlingen. Det anbefales lett bekledning og ikke tettsittende klær, ingen mobil energi, ikke briller, klokker , metall objekter eller belter.

Krystallsengbehandling er en 100% trygg behandlingsform. Personen som mottar behandlingen fjerner bare skoene sine, alle metall smykker og krystaller, og ligger påkledd på en terapibenk under krystallene, slik at hver av de syv Vogel krystallene retter seg mot deres tilsvarende chakra. Når personen er komfortabel, legges en hvit klut over øynene, den berolgende musikken slåes på, og til slutt blir pulserende lys aktivisert gjennom krystallene. Alt klienten trenger å gjøre er å rydde bort stressende tanker og slappe av. Lyset, krystallene og Healingen fra de spirituelle Identitene vil gjøre resten.

Krystallsengbehandling kombinerer egenskaper til farge og lysterapi med krystallhealing. Denne energistrømmen gir gunstig stimulering på mange fysiske og energiske nivåer av "væren". Når lys og farge overføres rytmisk gjennom den kraftfulle Vogel kutteded krystallen til det respektiive chakrae, blir chakraet renset, aktivert og brakt i balanse med alle de ørvige chakraene. Dette gjør at de andre aspektene av oss selv, uansett om det er mentalt, følelsesmessig eller fysisk, bringes i balanse. Når chakraene er i ubalanse, vil alle andre aspekter av oss selv også være i ubalanse. Når disse subtile energiene bringes i balanse, kan kroppens egne naturlige helbredingsmekanismer fungere optimalt. Krystallsengbehandling renser, balanserer og lader opp kroppens energinivå og gir en dyp avslapning.

Hvordan forbereder jeg meg best til en Krystallsengebehandling ? 

For best mulig resultat av krystallsengbehandlingen ber Identitetene klienten om å ha hvite eller lyse klær og være åpen i Hjerte og Sinn. Healingen er tosidig, 50% utføres åndelig og 50% av klienten selv spirituelt, mentalt, emosjonelt og fysisk i tiden mellom behandlingene. All rydding og balansering i det åndelige legemene er nyttig i all åndelig helbredelse. Sett av tid før behandlingen til en stille, meditativ reflekson eller bønn. Det er også nyttig at klienten har en intensjon eller bønn for det hun/han vil ha hjelp med. Tenk på alt ved deg selv som du trenger hjelp med. Det spirituelle, det fysiske, din mentale innstilling, dine tanker, tro og din overbevisning. Dine følelser og ditt samspill med andre.

Hva kan du føle under en Krystallsengbehandling ?

Mennesker føler forskjellig etter en Krystallsengbehandling - trykk, prikking, lys, tyngde, varme, kulde, vind, all form for kroppsfornemmelser. Krystaller kan fremkalle følelser av fred og ro, og vanligvis en veldig dyp avslapning. Du kan ganske enkelt sovne og våkne opp for å føle deg veldig uthvilt og fornyet. Du kan oppleve innsikt og "film" av bestemte personlige problemer og minner. Du kan ha følelser av nummenhet, varme, bevegelse, ekspansjon, rensing eller følelse av å bli rørt til tårer. Noen føler at fysisk helbredelse finner sted, da de føler tilstedeværelsen av Identitene som arbeider direkte på vårt fysiske legeme. Din bevissthet kan til og med "strekke seg utover deg selv ", til høyere tilstander av bevissthet.

Hva anbefales etter en Krystallsengbehandling ?

Det anbefales at personen hviler når det er nødvendig og begrenser tung fysisk aktivitet de neste 3-5 dagene etter en Krystallsengbehandling for fullt ut å absorbere opplevelsen og la kroppen justere seg. Det er også anbefalt å drikke flere glass vann i løpet av de neste 24 timene for tømme kroppen for giftstoffer eller avfallsprodukter som har en tendens til å bli frigjort gjennom rensing av Krystallsengbehandling. Det kan også være nyttig å skrive ned erfaringene og veiledningen for å bidra til å integrere og formidle opplevelsen ytterligere. Krystallhealingen er å anse som en god hjelp , men krever at du selv arbeider med å jobbe med deg selv for å nå dine drømmer og mål fremover.

NOEN ERFARINGER ETTER BEHANDLING OG SPIRITUELL VEILEDNING.

Som med mange subtile Healing Terapier og metoder, kan man ikke gi noen garanti for at sykdomstilstander kan botes 100%. Imidlertid er det mange rapporter om personlige helbredelser som skjer daglig over hele verden med medisinsk validering. Spirituell Healing kan forekomme på mange forskjellige nivåer, åndelig, mentalt, emosjonelt og fysisk. Krystallseng-behandling kan også bidra til å åpne forbindelsen til Spirituelle Guider og hjelpere fra åndeverden.

De som som har prøvd krystallseng-behandling har rapportert bla. følgende:

* En økning av sensitivitet i sansene (smak-mat, syn-farger, berøringsbevissthet)

* Føler mer energi - klare tanker - bedret evne til å fokusere

* En følelse av dyp avslapning - en forbindelse til jorden og / eller universet.

* Føler mer indre fred - en sterkere grad av indre ro og balanse.

* Mindre stress og en økt følelse av total velvære - generell bedret helsetilstand.

* En dypere åndelig forståelse av seg selv og livssituasjoner.

* Større innsikt i egen fremtidige livsti - vei

* Ny innsikt i årsaker til sykdomstilstander - et vindu til personlig helse hvor ny veiledning og bevissthet viser vei hvordan personlig sykdom eller utfordringer best kan forebygges og håndteres. 

Hver person som mottar en krystallsengbehandling har sin særegne opplevelse. Hver opplevelse er personlig og unik for den enkelte. Mange mennesker som har opplevd Krystallsengbehandling kan føle en endret bevissthets tilstand etter en behandling. Mange sier at de føler fornemmelsen av å bli jobbet med av Spiriituelle Identiteter, noen flyter tilbake i tidligere liv, og noen har en følelse av stor åndelig dialog. Opplevelsen er helt individuell.

Hvorfor Intensjon og Spirituell veiledning er viktig før krystallsenbehandling !

Alle som går til fastlegen idag vil fortelle hva de trenger hjelp til og hvor de har vondt eller opplever uballanse. Slik er det også med Krystallsengbehandling. Det må stilles en "diagnose" før du kan behandles så det virker der det skal.

Krystallsengbehandlingen i seg selv er et fantastisk verktøy for Energibalansering og Healing. For at behandlingen skal virke spesifikt til den enkelte er det viktig at klienten har et åpent Hjerte og Sinn. På den måten kan krystallenergien slippe til der den er ment å forløse, rense, balansere det enkelte Chakra og gjenskap livskraft og energiflyt i det eteriske legeme ( det primære energisystemet). Dette legeme er forbundet med den fysiske kroppen så enhver uballanse her vil gi uballanse i kroppen og motsatt. Når vi før en Krystallsengebehandling starter fordyper oss i hva klienten sliter med fysisk, psykisk, emosjonelt eller spirituelt - tar vi dette til overflaten av vår bevissthet og setter en Intensjon for hvor vi ønsker hjelp og Healing. Da vil krystallhealingen virke slik den er ment å virke optimalt for klienten. Avhengig av hvor dypt blokkeringer, traumer og fysiske lidelser sitter vil en dybdesamtale ta fra 30 - 90 minutter før en behandling med krystallseng starter.

Krystallseng - Lysbehandling Fordeler, Priser og Tilbud

Krystallsengbehandling fremmer ditt mentale, fysiske, emosjonelle og spirituelle velvære fordi den;

* Renser chakraene for negativ energi som har satt seg fast i energifeltet ditt

* Gir energi og velvære

* Gjenoppretter, sentrerer og korrigerer rotasjonen i hvert chakra

* Bidrar til å transformere negative følelser til positive

* Stiimulerer til spirituell oppvåkning og bevisthet

* Virker positivt på cellenivå

* Åpner chakra-sentrene og renser blokkeringer som hindrer strømmen av din åndelige livskraft inn i kroppsorganene og kroppsfunksjonene gjennom meridianene

PRISER

20 min. Krystallsengbehandling Kr. 300,-

30 min. Krystallsengbehandling Kr. 400,-

40 min. Krystallsengbehandling Kr. 500,-

50 min. Krystallsengbehandling Kr. 600,-

60 min, Krystallsengbehandling Kr. 700,-

Klippekort 5 behandlinger med krystallseng a 30 min. Kr. 1500,-

30 min. Spirituell Veiledning Kr. 400,-

60 min. Spirituell Veiledning Kr. 800,-

Klippekort 5 behandlinger med spirituell veiledning a 30 min. Kr. 1500,-

PAKKETILBUD Kr. 800,- ( 90 min.)

30 min. krystallsengbehandling + 1 time ( 60 min.) spirituell veiledning før og etter krystallsengbehandling Sum Pakkepris Kr. 800,-. Tilbudet kan benyttes en gang ved første bestilling av krystallsengbehandling.

VENNETILBUD Kr. 1.200,- ( 120 min. )

Ta med en venn og dere begge får en gunstig pris på 60 min. behandling hver.

PRIS Kr. 1200,- for to personer 

* 2 x 30 min. Krystallsengbehandling

* 2 x 30 min. Spiriituell Veiledning 

Tilbudene kan benyttes ved å sende en tekstmelding via sms til 97942112 eller benytt kontaktskjema.

Spirituell veiledning før og etter Krystallsengbehandling !

Spirituell veiledning før og etter Krystallsengbehandling er en type veiledning og dybdesamtale som skal åpne opp og forberede klienten på hva hun eller han ønsker skal skje under selve Healingen i krystallsengen. Vi tar utgangspunkt i hva klienten trenger hjelp til og snakker om eventuelle utfordringer og blokkeringer som til nå har vært til hinder mentalt, fysisk, emosjonelt eller åndelig. Den intensjonen som klienten har for krystallsengbehandlingen manifisteres under samtalen gjennom en kort Hjertemeditasjon før behandlingen starter. På den måten gjør klienten seg klar og åpner opp for å motta Healing med størst mulig utbytte. Etter behandling snakker vi om reaksjoner og opplevelsen av selve krystallsengbehandlingen.

INFORMATION ABOUT

CRYSTAL LIGHT HEALING BED 

" Crystal Light Therapy (also called Crystal Bath or Crystal Bed Therapy) promotes emotional, mental, physical & spiritual healing. It opens, balances and clears the Chakra system...one of your body's primary energy systems. In addition to Chakra healing, this therapy also balances, smoothes out and restores your body's biofield (also referred to as your energy field or aura).

Crystal Bed Therapy uses extremely clear, highly polished precise Vogel quartz crystals, cut to a specific frequency. Colored lights matching the vibrational frequency of chakra colors radiate light and energy through the crystals to each respective chakra. They shine on/off in healing rhythms to cleanse, balance and align your energies. "

Alt kildemateriell om Krystallseng og lysbehandling er tatt fra offentlig informasjon som medfølger alle krystallsenger som distribueres fra krystall butikken i Abadiana, Brasil.

Video intro. til Crystal Bed Light Healing....

7 Vogel kuttede Kvarts Krystaller plasseres ca. 45cm over en klient på en terapibenk hvor pulserende, farget lys rettes rytmisk mot kroppens Chakraer i 20 - 60 min.

Kroppens 7 Energisentrer, kalt Chakraer

Dr Marcel Vogel

Developer of the Phi-Crystal

Marcel Joseph Vogel (1917-1991) was a celebrated research scientist working at IBM Advanced Systems Development for over 27 years. He also designed the Vogel crystal, which focuses “universal life force” by concentrating it to a higher level. Vogel crystals are cut to the exact angle of 51 degrees 51 minutes and 51 seconds, the exact angle of the Great Pyramid of Giza.

The crystal is designed after the geometry of the Tree of Life symbol. Its design was shown to him in a series of lucid dreams. He conducted numerous studies of the Crystal and stated it to operate with coherent light and energy. The last years of his life were dedicated to healing with the Crystals, which he believed to amplify theta thought , and could be used for healing and manifestation of ‘noble intent’.

Her vises en presentasjon av Krystallsengen sammen med en sesjon - behandling for klient ii Florida, USA.

KRYSTALLBUTIKKEN

 Nettbutikk, Krystallhealing, Spirituelle Krystaller og Steiner

bottom of page