top of page

Krystallenes egenskaper 

Stenenes og krystallenes healende egenskaper.  

av Lars rolle 

Ved verdens skapelse ble steinene naturens første faste materiale, og derfor ble det også naturens første rike, steinriket. Senere fulgte planteriket, dyreriket og til slutt mennesket.Steinene har derfor helt fra jordens dannelse vært ladet med de energiene som alltid er til stede i omgivelsene. De har tatt til seg solens energi, vindens og regnets energi. Energi fra vulkanutbrudd og andre naturkatastrofer har bundet seg til dem.

I steinene finner vi universets hukommelse, alle handlinger, all kunnskap og alle følelser - det vil si allting som er og som noen gang har vært. Som magiske redskaper låner stenene oss sin energi, og lar oss bruke dem til oppbevaring av vår egen energi.De er som naturlige batterier som samler opp Jordens egen energi.De finnes i alle regnbuens farger og et utall variasjoner av størrelser, former og teksturer.De er en direkte kontakt med Jorden som er hele vårt eksistensgrunnlag.Stener brukes som talismaner for å beskytte oss mot det ukjente, og returneres for å sikre Jordens fruktbarhet. 

Stenmagi omfatter alle livets aspekter: Helse, kjærlighet, utvikling, spiritualitet, visdom – bare for å nevne noe. Steiner og krystaller er en del av universets lys eller energi. Kall det gjerne universell energi.De er ladet med denne energien på samme måte som solen, månen, vannet og alt annet i naturen. Den største forskjellen er at steinene og krystallene ikke har et følelseslegeme, som vi, og derfor er deres energistrøm alltid jevn og har samme frekvens.Dersom vi har en krystall som sender jevne bølger, virker denne som en stemmegaffel som vår kropp vil forsøke å harmonere med.Hvis to stemmegafler er satt opp i nærheten av hverandre og man slår på den ene, sender den fra seg bølger.Etter kort tid begynner også den andre å vibrere og sende samme slags bølger og samme tone. Bølgene som energisteinene og krystallene gir fra seg påvirker vårt energiområde, og de er for det meste sammensatt av lys, vann og mineraler.Tilsvarende stoffer finnes også i våre legemer, men ikke i så fast form som i steinene.Hver stein har et bestemt lys som kommer av dens farger. Hver farge har sitt eget svingningstall (eller bølger) som prøver å harmonere med svingningene omkring seg.

Svingningene fra steinens farger, men også fra deres mineralinnhold, kan man bruke til healing på hele kroppen.. Det er kanskje, i denne forbindelse, viktig å vite hvordan vi oppfatter farger..En farge er en lysbølge som blir kastet tilbake fra gjenstanden, alle andre farger; lysbølger blir absorbert av legemet.. Svingningene skaper balanse i kroppen, og nå vi har nådd fram til fullkommen balanse, er vi helbredet. 

Noen steiner og krystaller inneholder frekvenser og farger som koblet seg inn på åndelige områder, og gjennom de øker vi vår følsomhet for det overnaturlige og styrker kontakten med våre åndelige veiledere. Steiner og krystaller inneholder energier som er healende og styrkende..Hver stein/krystall har spesielle egenskaper..Ettersom ulike former for krystaller vibrerer ved forskjellige frekvenser, påvirker ulike edelstener oss på forskjellig vis. For eks. er rubinen kjent for å rense blodet og styrke hjertet, mens Smaragd påvirker øyne og lever. Ametyst de åndelige sentrene o.s.v. Betrakter vi kroppen på samme måte som kinesisk medisin, det vil si som et innfløkt elektrisk nett, som til stadighet vibrerer med qi eller livsenergi, blir det lettere å visualisere de ulike måtene krystallvibrasjoner kan påvirke helse og vitalitet på. Steinene hjelper oss å balansere våre chacraer, og blant annet til å meditere. Sett deg ned et stille sted og la steinenes energi virke mens du mediterer. Mange foretrekker å ha dem med seg i lommen. Men mange foretrekker også å ha dem så nær kroppen som mulig. Man kan også legge dem under hodeputen, eller legge dem i det rommet man til en hver tid befinner seg i, eller på arbeidsrommet. Mange har dem som smykker. 

Når chacraene våre er kommet i ubalanse, kan vi med krystallenes vibrasjoner få hjelp til komme i balanse igjen. En krystall er en veldig personlig "hjelper".Mange advarer mot at andre skal berøre krystallene.Det er ikke bare krystallenes vibrasjoner som har helbredende virkning men også lyset fra krystallene.Når forskellig farget lys ledes gjennem krystaller, oppnår krystallet kraften til helbredelse av kroppen på celleplan. Når lyset føres over det sykdomsrammede organ vil auraens lys bli påvirket.Spiral hjulene i auraen vil spinne hurtigere og lyset vil forandre frekvens, lyset vil derved påvirke cellene i organet. Videre vil lyset begynne å gjenopprette cellestrukturen i den enkelte celle i selvet organet, og vil på celleplan starte en regenerering av selv organet.Den lys ledende krystall vil dessuten kunne arbeide helt inn i hjernens strukturer, slik at det der vil foregå en reaktivering i hjernens kammer, og det sendes ut beskeder fra hjernen og ut til cellen, og cellens intelligens starter så å arbeide mot en større orden. 

Det vil fra hjernen sendes beskjed om at det skal sendes lys-ledende stoffer til organene. det vil også bli sendt beskjed om å tilføre cellen det den behøver for å oppnå balanse. Lyset vil arbeide ut fra prinsippet om kalde og varme organer, de kalde fargene vil helbrede de kalde organenene og de varme fargene vil helbrede de varme organene.Blodet som flyter i årene består av blodkrystaller og også disse blodkrystaller er sammensatt slik at de responderer på lys.Så når det åndeligt søkende menneske gjennem meditasjon får øket lystilstrømming til hjernen, ledes dette lys videre inn i blodet og opptas her som informasjon til blodkrystallene slik at blodkrystallenes balanse blir optimal, derved får kroppen og dens mange celler en sunnere struktur.Blodpartiklene mottar informasjon og det er fra denne informasjonen at kroppens celler nå handler og fra denne informasjonen finner de sin orden. Blodet sender informasjon til alle kjertler og slik kommer det informasjon til kjertlene.

Når vi lærer å lese lysets og dets mange fasetter og lærer å følge lyset inn i kroppen, og når vi lærer å måle lyset og dets virkning på menneskekroppen og i auraen, vil vi samtidig lære å forstå åndelig uvikling på en helt annen måte enn vi gjør idag. 

 • Hvite stener
 • (gjelder også lyse krystaller) er det rene lyset med hele spektrumet av farger
 • Lilla steiner
 • er beroligende for sjelen, gir visjoner, drømmer og inspirasjon.
 • Blå stener
 • brukes for åndelig innsikt, forståelse hengivenhet og rettferdighet.
 • Turkise stener
 • er for kommunikasjon, utrykke følelser og søke sannheter.
 • Grønne stener
 • gir balanse og harmoni, er beroligende og healende.
 • Rosa steiner
 • er for kjærlighet og beskyttelse, medfølelse og god for hjertesorg m.v.
 • Gule steiner
 • står for optimisme og spontanitet. Gir energi og er fin for fordøyelsen.
 • Orange stener
 • bruker du for glede og nytelse. De stimulerer og gir energi og trygghet.
 • Røde stener
 • er for energi og styrke. De er aktiverende, skaper livskraft og gir deg mot.
 • Brune og grå stener
 • er jordende og jordnære.
 • Svarte stener er jordende.
 • Gir jordenergi og beskyttelse

BRUK AV KRYSTALLER VED INDRE UBALLANSE OG PLAGER 

Krystaller og naturstener kan være til god hjelp mot kroppens indre uballanse og stimulere til lindring og healing. Jeg har tatt for meg kjente plager alfabetisk. Her på bokstaven M har jeg satt opp en enkel oversikt over stener du kan benytte ved Migrene, Muskelspenninger/Smerter, Mage/ Tarmproblemer og Menssmerter.

* Mage/Tarmproblemer *

Ildagat, Agat Slangeskinn, Crimson Cuprite, Heliodor, Blodsten, Svart turmalin, Gul Kalsitt, Karneol, Thulitt,

* Menssmerter *

Blodsten, Hematitt, Malakitt, Jet, Krysocolla

* Migrene *

Ametyst, Lolitt, Lapis Lasuli, Magnesitt, Mangan med Sugilitt, Rhodokrositt, Sugilitt

* Muskelspenninger/Muskelsmerter *

Agat Dendrit, Abeloneskjell, Lolitt, Magnesitt, Ocean Jaspis, Stichtitt, Sort Obs

Du kan bruke følgende stener for Depresjon.

Agal lilla

Agat rød

Midnightstone

Stener for forkjølelse

Du kan bruke følgende stener for Forkjølelse.

Agat mos

Dolomitt

Elfenbensten

Goldstone

Karneol

Stener for hodepine.

Du kan bruke følgende stener for Hodepine.

Akvamarin

Apachetåre

Jaspis Stjerne

Prehnitt grønn

Stener for migrene

Du kan bruke følgende stener for stress.

Ametyst

Aventurin Gul

Howlitt

Labradoritt

Rosenkvarts

Tigerøye

Stener for søvnløshet

Du kan bruke følgende stener for søvnløshet.

Ametyst

Hematitt

Lepidolitt

Unakitt

KRYSTALLBUTIKKEN

 Nettbutikk, Krystallhealing, Spirituelle Krystaller og Steiner

bottom of page